Spoedgevallen

Levensbedreigende situaties
In geval van een levensbedreigende situatie belt u 112

Spoed tijdens praktijktijden
Voor spoedeisende zaken op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur belt u de spoedlijn via nummer: 020 66 50 355 (kies 1)
Indien het Linnaeus Medisch Centrum gesloten is belt u bij spoedsituaties tijdens openingstijden de spoedlijn van Huisartsenpraktijk Dapperbuurt via nummer: 020 66 51 411 (kies 1)

Spoed buiten praktijktijden
Voor spoedeisende zaken buiten praktijktijden belt u Huisartsenposten Amsterdam via nummer: 088 00 30 600
De huisartsenpost is telefonisch bereikbaar maandag t/m vrijdag van 17.00 tot 08.00 uur en in het weekend en op nationale feestdagen 24 uur per dag.
U wordt hier uitsluitend geholpen voor zaken die niet tot gewone werktijden kunnen wachten en ná telefonische afspraak.

Huisartsenposten Amsterdam is op meerdere locaties gevestigd. Waar u kunt worden geholpen is afhankelijk van het tijdstip.

Wanneer u belt kunt u sneller worden geholpen als u de volgende gegevens bij de hand heeft:

  • uw geboortedatum, naam, postcode en huisnummer
  • de naam van uw huisarts
  • uw telefoonnummer
  • uw ziektekostenverzekeringnummer
  • omschrijving van uw klacht(en)
  • uw medische voorgeschiedenis (belangrijke aandoening / ziektes / allergieën)
  • uw medicijngebruik
  • identiteitsbewijs (Naar de huisartsenpost? Breng uw legitimatiebewijs mee)

Houdt u rekening met hogere tarieven die in rekening worden gebracht door de apotheek indien u medicatie haalt in avond-, nacht- en weekend.