Spoedgevallen

Levensbedreigende situaties
In geval van een levensbedreigende situatie belt u 112

Spoed tijdens praktijktijden
Voor spoed op maandag to en met vrijdag tussen  08.00 tot 17.00 uur belt u de spoedlijn  020 66 50 355 (kies 1)
Als  Linnaeus Medisch Centrum gesloten is belt u bij spoedsituaties tijdens openingstijden de spoedlijn van Huisartsenpraktijk Dapperbuurt via nummer: 020 66 51 411 (kies 1)

Spoed buiten praktijktijden
Voor spoed buiten praktijktijden belt u Huisartsenposten Amsterdam  088 00 30 600
De huisartsenpost is telefonisch bereikbaar maandag t/m vrijdag van 17.00 tot 08.00 uur en in het weekend en op nationale feestdagen 24 uur per dag. De huisartsenpost is er voor zaken die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag
Huisartsenposten Amsterdam is op meerdere locaties gevestigd. Waar u kunt worden geholpen is afhankelijk van het tijdstip.Wanneer u belt kunt u sneller worden geholpen als u de volgende gegevens bij de hand heeft:

  • uw geboortedatum, naam, postcode en huisnummer
  • de naam van uw huisarts
  • uw telefoonnummer
  • uw ziektekostenverzekeringnummer
  • omschrijving van uw klacht(en)
  • uw medische voorgeschiedenis (belangrijke aandoening / ziektes / allergieën)
  • uw medicijngebruik
  • identiteitsbewijs (Naar de huisartsenpost? Breng uw legitimatiebewijs mee)

Houdt u rekening met hogere tarieven die in rekening worden gebracht door de apotheek indien u medicatie haalt in avond-, nacht- en weekend.