Wegblijftarief

Het kan voorkomen dat u een afspraak bij onze praktijk heeft die u niet kunt nakomen.
Wij verzoeken u om in een dergelijke situatie de afspraak zo spoedig mogelijk, maar minstens 24 uur voor aanvang, telefonisch te annuleren.

Als u zonder bericht niet op een afspraak verschijnt is dat erg hinderlijk. We hadden op dat tijdstip een andere patiënt, die nu langer moet wachten, kunnen helpen en de zorgverlener is voor niets aan het wachten.
Om deze onwenselijke situatie zoveel mogelijk te beperken brengen wij een wegblijftarief van € 20,-- in rekening. Het hanteren van het wegblijftarief is conform de richtlijn van de landelijke huisartsenvereniging LHV.

De rekening van het wegblijftarief wordt naar u persoonlijk gestuurd en wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar.
Uiteraard zien wij in overmacht situaties hiervan af.

Indien u binnen 12 maanden tweemaal niet op een afspraak verschijnt zonder tijdige annulatie, dan dient u eerst het wegblijftarief te voldoen alvorens u een nieuwe afspraak kunt maken.

De gelden van wegblijftarieven worden aan goede doelen gedoneerd.