Samenwerkingsverbanden

Huisartsenzorg is een dynamisch gebied wat doorlopend aan veranderingen onderhevig is. Om de kwaliteit, toegankelijkheid en continuïteit van de zorgverlening te waarborgen, waar mogelijk te verbeteren en zo goed mogelijk af te stemmen op hedendaagse situaties van patiënten, onderhoudt het Linnaeus Medisch Centrum diverse samenwerkingsverbanden.
Sommige samenwerkingsverbanden hebben een direct merkbare invloed op patiënten, bijvoorbeeld waar het de waarneming, samenwerking met apotheek of wijkverpleging betreft. Andere zijn voor patiënten minder opvallend, bijvoorbeeld waar het gaat om huisartsenoverleg, nascholing of actuele, maatschappelijke kwesties.

Huisartsenpraktijk Dapperbuurt
Met Huisartsenpraktijk Dapperbuurt (huisarts S. van Haeringen en huisarts S. de Kort) is een intensieve samenwerking. Tijdens praktijksluitingen (i.v.m. vakanties, nascholing van de medewerkers, etcetera) nemen Huisartsenpraktijk Dapperbuurt en het Linnaeus Medisch Centrum voor elkaar waar. Het computersysteem en de patiëntgegevens van de gesloten praktijk zijn voor de waarnemend huisarts op een veilige manier in te zien en te gebruiken.
Daarnaast werken de praktijken samen op het gebied van nascholing voor de medewerkers.

Ketenzorg
Gestructureerde gezondheidszorg voor chronische aandoeningen als diabetes mellitus, hart- en vaatziekten en longaandoeningen vindt in de vorm van Ketenzorg plaats onder auspiciën van de ROHA (Regionale Organisatie Huisartsen Amsterdam).

Wijkgroep oosterpark /HAGRO (Huisartsengroep Amsterdam-Oost)
Linnaeus Medisch Centrum maakt deel uit van de Wijkgroep Oosterpark (Huisartsengroep Amsterdam-Oost) samen met huisartsen de Jong-Lettink , Tabak, Sluis, De Jong -Ten Hove, Goede, Van Haeringen en De Kort bevinden zich  in deze groep.

Apotheken
Er is structureel overleg met de Linnaeus Apotheek, Apotheek Watergraafsmeer, BENU Apotheek Van Swinden en Park Apotheek Amsterdam.

OLVG
Maandelijks vindt overleg plaats met het OLVG. Hierbij zijn diverse specialismen, een afvaardiging van de medische staf en vertegenwoordigende huisartsen aanwezig.
Nascholing wordt veelal gevolgd zoals verzorgd door het OLVG onder de naam Vice-Versa.

Stadsdeel Oud-Oost
Enige malen per jaar vindt overleg plaats met het Stadsdeel (Oud-Oost) over issues op het raakvlak van gezondheid en welzijn.

Wijkverpleging
Met wijkverpleging (Buurtzorg, Evean en Cordaan) en thuiszorg organisaties wordt overleg gepleegd.