Waarneming

Indien het Linnaeus Medisch Centrum gesloten is belt u bij spoedsituaties de waarneming. Voor niet-spoedeisende klachten kunnen afspraken gemaakt worden bij het Linnaeus Medisch Centrum als de praktijk weer geopend is.

Waarneming tijdens openingstijden
Indien Het Linnaeus Medisch Centrum gesloten is belt u bij spoedsituaties tijdens openingstijden de spoedlijn van Huisartsenpraktijk Dapperbuurt via nummer: 020 66 51 411 (kies 1)
Huisartsenpraktijk Dapperbuurt is gevestigd aan de Wagenaarstraat 437, 1093 CN te Amsterdam.
Het computersysteem en de patiëntgegevens van het Linnaeus Medisch Centrum zijn voor de waarnemend huisarts op een veilige manier in te zien en te gebruiken.

Waarneming buiten openingstijden
Voor spoedeisende zaken buiten praktijktijden belt u Huisartsenposten Amsterdam via nummer: 088 00 30 600
De huisartsenpost is telefonisch bereikbaar maandag t/m vrijdag van 17.00 tot 08.00 uur en in het weekend en op nationale feestdagen 24 uur per dag.
U wordt hier uitsluitend geholpen voor zaken die niet tot gewone werktijden kunnen wachten en ná telefonische afspraak.

Huisartsenposten Amsterdam is op meerdere locaties gevestigd. Waar u kunt worden geholpen is afhankelijk van het tijdstip.

Wanneer u belt kunt u sneller worden geholpen als u de volgende gegevens bij de hand heeft:

  • uw geboortedatum, naam, postcode en huisnummer
  • de naam van uw huisarts
  • uw telefoonnummer
  • uw ziektekostenverzekeringnummer
  • omschrijving van uw klacht(en)
  • uw medische voorgeschiedenis (belangrijke aandoening / ziektes / allergieën)
  • uw medicijngebruik
  • identiteitsbewijs (Naar de huisartsenpost? Breng uw legitimatiebewijs mee)

Houdt u rekening met hogere tarieven die in rekening worden gebracht door de apotheek indien u medicatie haalt in avond-, nacht- en weekend.

Levensbedreigende situaties
In geval van een levensbedreigende situatie belt u 112