Griepprik/ Pneumokokkenprik

De Nederlandse overheid biedt elke jaar een griepvaccinatie en penumokokkenvaccinatie aan. De griepprik is  voor mensen van 60 jaar en ouder en voor mensen met bepaalde ziekten. Het gaat hierbij om mensen met een extra risico om ernstig ziek te worden als gevolg van griep.Huisartsen dragen zorg voor de griepvaccinatie die  in de maanden oktober en november plaatsvindt. De griepprik wordt toegediend door middel van een injectie.Omdat het griepvirus steeds verandert, wordt het vaccin jaarlijks aangepast en dient de griepprik ieder jaar opnieuw toegediend te worden.

 • Indien u in aanmerking komt voor de griepprik ontvangt u van de huisarts een uitnodiging voor vaccinatie.
  De griepprik is niet verplicht. U bepaalt zelf of u van de uitnodiging gebruik maakt.
  Vaccinatie is voor deze groep mensen gratis.
   
 • Indien u in aanmerking komt voor de griepprik maar geen uitnodiging voor vaccinatie van de huisarts hebt ontvangen en u wel een griepprik wenst, dan neemt u telefonisch contact op met de praktijkassistentie.
   
 • Indien u niet in aanmerking komt voor de griepprik maar wel een griepvaccinatie wenst, dan kunt u bij de huisarts een recept voor het vaccin vragen. U dient het vaccin bij de apotheek op te halen en het bij de huisartsenpraktijk toe te laten dienen.
  De kosten voor het vaccin en het toedienen dient u zelf te voldoen.

Meer informatie over de griepprik is te vinden op de website van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).

www.thuisarts.nl/griep/ik-denk-na-over-griepprik

www.thuisarts.nl/prik-tegen-pneumokokken