Passanten en onverzekerden

Passanten
Het kan noodzakelijk zijn dat personen, die niet-ingeschreven zijn als patiënt bij het Linnaeus Medisch Centrum, één van de huisartsen raadplegen. In een dergelijke situatie wordt de patiënt als passant gezien en dient het consult direct na afloop afgerekend te worden. Op de praktijk kan contant en middels pin betaald worden.
De passant krijgt een kwitantie die ingediend kan worden bij de ziektekostenverzekeraar.

  • Tarieven voor passanten 2024
    Huisartsconsult korter dan 5 minuten:                € 17,96
    Huisartsconsult vanaf 5 minuten tot 20 minuten:  € 35,91
    Huisartsconsult 20 minuten en langer:                € 71,83

Onverzekerden/ongedocumenteerden
Personen die, om welke reden dan ook, geen  ziektekostenverzekering hebben

kunnen uiteraard geholpen worden. U kunt daarover overleggen met de assistente.